ITA  ENG  DEU  SLO

Varovanje podatkov

POLITIKA ZASEBNOSTI V SKLADU Z UREDBO (EU) ŠT. 2016/679 (G.D.P.R. – S.U.V.P.)
( Splošna uredba o varstvu podatkov )

Stran pojasnjuje, kako zbiramo, uporabljamo, hranimo in obdelujemo osebne podatke uporabnikov, ki se poslužujejo spletnega mesta www.remigiopreschern.com., ki pripada podjetju Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l. Politika zasebnosti se ne nanaša na druga spletna mesta dosegljiva prek povezav; ta mesta so samostojni upravljavci podatkov.

S tem pravilnikom se v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov določa:
• vrsto zbranih podatkov;
• način obdelave in čas hranjenja podatkov;
• namen obdelave;
• varnostne ukrepe, pravice uporabnikov in posodabljanje pravilnika.
Obdelava podatkov temelji vedno na načelih zakonitosti in poštenosti. Podjetje Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l. je zavezano k varovanju zasebnih podatkov uporabnikov ter zagotavljanju varnosti in zaupnosti.

Upravljavec podatkov
Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l.
Ul. Aquileia, 13
34072, Gradišče ob Soči (GO)
Davčna številka IT00382220317
Naslov e-pošte: info@remigiopreschern.com

Vrsta zbranih podatkov
Ta spletna stran zbira, samostojno ali prek tretjih oseb, sledeče osebne in tehnične navigacijske podatke: ime, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, piškotke in podatke o uporabi.
Podrobnosti o zbranih podatkov so navedene v ustreznih odstavkih tega pravilnika ali v posebnih informativnih besedilih, ki se prikažejo pred zbiranjem podatkov. Uporabnik lahko prosto posreduje osebne podatke, v primeru podatkov o uporabi pa se ti samodejno zbirajo med uporabo spletnega mesta. Vsi podatki so med navigacijo obvezni, razen če ni drugače predpisano; če jih ne zagotovite, morda storitev ne bo delovala. Če so nekateri podatki označeni kot neobvezni, uporabniki niso dolžni jih sporočiti in to ne bo vplivalo na dostopnost ali delovanje storitve.
Če je uporabnik v dvomu o obveznosti podatkov, lahko kontaktira upravljavca podatkov. Uporabnik si prevzame odgovornost za osebne podatke tretjih oseb, ki jih objavi ali deli prek spletnega mesta, in jamči, da ima pravico do njihovega posredovanja ali širjenja, pri čemer oprosti upravljavca podatkov vsakršne odgovornosti do tretjih oseb.
Podjetje Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l. ne prevzema nobene odgovornosti za storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, s katerimi je spletno mesto aktiviralo povezavo.

Način obdelave podatkov in trajanje
Obdelava osebnih podatkov temelji na načelih poštenosti, zakonitosti in preglednosti v skladu z določbami S.U.V.P.. Izvaja se z uporabo računalniških in/ali telematskih orodij in lahko vključuje razne vrste operacij (zbiranje, zapisovanje, urejanje, shranjevanje, vpogled, obdelovanje, spreminjanje, izbiranje, pridobivanje, primerjava, uporaba, povezovanje, blokiranje, sporočanje, preklicevanje in uničenje).
Poleg upravljavca podatkov lahko imajo v nekaterih primerih dostop do podatkov tudi kategorije oseb, ki sodelujejo pri organizaciji spletnega mesta (sistemski administratorji, prodajno, administrativno in trženjsko osebje), ali zunanje stranke (kot so tretji ponudniki tehničnih storitev, ponudniki gostovanja, IT podjetja), ki jih upravljavec podatkov po potrebi imenuje za obdelovalce podatkov. Pri upravljavcu lahko zahtevate posodobljen seznam obdelovalcev podatkov.
Osebne podatke hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za doseganje namenov, navedenih v tem dokumentu, ali namenov, o katerih je bil uporabnik obveščen. Ko podatki ne bodo več potrebni, jih bomo izbrisali ali uničili na varen način.
Uporabnik lahko kadar koli zahteva prekinitev obdelave ali izbris podatkov.

Kraj obdelave
Podatki, zbrani na spletnem mestu, se obdelujejo v prostorih upravljavca podatkov in na katerem koli drugem mestu, kjer se stranke, vključene v obdelavo, nahajajo.
Za dodatne informacije se obrnite na podjetje Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l..

Namen obdelave
Osebne podatke in tehnične navigacijske podatke, ki jih podjetje Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l. pridobi ob dostopu na spletno mesto, bomo uporabljali za naslednje namene:
- za opravljanje storitev, ki so opisane in zahtevane na spletnih straneh.
- za pošiljanje informativnih sporočil prek elektronske pošte s strani podjetja Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l..
- za obdelavo statističnih podatkov o uporabi spletnega mesta.
Dodatne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli zahtevate pri upravljavcu podatkov.

Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov
Statistika
Storitve iz tega razdelka omogočajo upravljavcu podatkov spremljanje in analiziranje prometnih podatkov ter opazovanje uporabnikovega ravnanja:
AWStats - je orodje za analizo dnevnika strežnika in ustvarjanje statističnih podatkov.
Več podrobnosti v Pravilniku o piškotkih [Cookies Policy].
Prikaz vsebine iz zunanjih platform
Storitev omogoča prikazovanje vsebin, ki jih gostujejo na zunanjih platformah, direktno s tega spletnega mesta in njihovo uporabo, na primer:
Aplikacija Google Zemljevidi (Google Inc.).
Več podrobnosti v Pravilniku o piškotkih.
To spletno mesto uporablja piškotke. Dodatne informacije v Pravilniku o piškotkih.

Posredovanje podatkov in soglasje za obdelavo
Posredovanje osebnih podatkov in soglasje za njihovo obdelavo nista obvezna.
Posredovanje podatkov za spletno storitev za izražanje sožalja ni obvezno, zbrani podatki pa bodo shranjeni in obdelani izključno za namene obdelave.
Če soglasja ne podate ali navedete netočne in/ali nepopolne podatke, ne zagotavljamo popolnega delovanja zgoraj navedenih storitev.

Navigacijski podatki
Med brskanjem po spletnem mestu www.remigiopreschern.com računalniški sistemi in programska oprema, ki urejajo njegovo delovanje, zbirajo določene osebne podatke, katerih prenos je povezan z uporabo internetnih komunikacijskih protokolov.
Primeri te vrste podatkov so: IP-naslovi ali imena domen uporabnikovih računalnikov, ki se povežejo s spletnim mestom, naslovi URI (Uniform Resource Identifier) zahtevanih virov, čas zahteve, metoda za pošiljanje zahteve strežniku, velikost datoteke, številčna oznaka, ki označuje strežnikov odgovor (uspešen, napaka itd.), in druge informacije v zvezi z uporabnikovim operacijskim sistemom in računalniškim okoljem. Zgornje podatke, ki jih ni mogoče neposredno povezati z identificiranimi uporabniki, zbira spletni strežnik, ki gosti spletno mesto.
Podjetje Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l. jih uporablja izključno za obdelavo anonimnih statističnih podatkov o obisku spletnega mesta in za preverjanje njegovega pravilnega delovanja.
Takšne podatke lahko uporabi tudi za ugotavljanje odgovornosti v primeru hipotetičnih računalniških kaznivih dejanj v škodo spletnega mesta. V drugih primerih se običajno ne shranjujejo.
Informacije, ki jih uporabnik spletnega mesta objavi prek storitev in orodij, ki so mu na voljo, posreduje zavestno in prostovoljno, kar razbremenjuje spletno mesto kakršne koli odgovornosti v primeru morebitnih zakonskih kršitev. Uporabnik mora sam preveriti, ali ima dovoljenja za vnos osebnih podatkov tretjih oseb ali vsebin, ki so zaščitene z državnimi in mednarodnimi predpisi. Podatkov, zbranih na spletnem mestu, ne bomo nikoli posredovali tretjim osebam, razen na podlagi zakonite zahteve sodnega organa in le v primerih, ki jih določa zakon.

Varnostni ukrepi
To spletno mesto obdeluje podatke uporabnikov na zakonit in pravilen način ter sprejema ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, spreminjanja, izgube ali uničenja podatkov.
Poleg upravljavca podatkov imajo lahko v nekaterih primerih dostop do podatkov tudi kategorije oseb, ki so vključene v organizacijo spletnega mesta (uprava, komerciala, marketing, sistemski administratorji), ali zunanje stranke (na primer ponudniki gostovanja).

Pravice uporabnika
Uporabnik lahko na način in v mejah, ki jih določa veljavna zakonodaja, uveljavlja naslednje pravice:
- zahtevati potrditev obstoja osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (pravica do dostopa);
- poznati izvor podatkov;
- prejeti razumljivo sporočanje podatkov;
- pridobiti informacije o logiki, metodah in namenih obdelave;
- zahtevati posodobitev, popravek, vključitev, preklic, pretvorbo v anonimno obliko in blokiranje podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom, vključno s podatki, ki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani;
- v primeru obdelave na podlagi soglasja, da svoje podatke prejme v običajni elektronski obliki;
- pravica do pritožbe pri nadzornem organu (Garant za varstvo osebnih podatkov);
- ter na splošno uveljavljati vse pravice, ki mu jih priznavajo veljavni pravni predpisi.
Prošnjo je treba nasloviti na upravljavca podatkov: Premiata Impresa REMIGIO PRESCHERN s.r.l. s sedežem v ulici Aquileia, 13, 34072, Gradišče ob Soči (GO), e-pošta info@remigiopreschern.com.
Če se podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov, so pravice uporabnika v vsakem primeru zagotovljene (razen pravice do prenosljivosti, ki ni določena s predpisi), zlasti pravica do ugovora obdelavi, ki se jo lahko uveljavlja s prošnjo upravljavcu podatkov.

Pravna zaščita
Osebne podatke uporabnika lahko upravljavec uporabi v sodnih postopkih ali v njihovih pripravljalnih fazah za obrambo pred zlorabo pri uporabi spletnega mesta ali povezanih storitev s strani uporabnika. Uporabnik izjavlja, da se zaveda, da bo upravljavec podatkov morda moral razkriti podatke na zahtevo javnih organov.

Posodobitev in spremembe pravilnika o zasebnosti
Upravljavec podatkov si pridržuje pravico do sprememb pravilnika o zasebnosti, zato pozivamo, da večkrat pregledujete to stran in upoštevate datum zadnje spremembe.
Če se uporabnik ne strinja s spremembami Pravilnika o zasebnosti, naj preneha z uporabo tega spletnega mesta in lahko od upravljavca podatkov zahteva naj odstrani njegove osebne podatke.
V kolikor ni drugače odrejeno, se za osebne podatke do takrat zbrane še naprej uporablja prejšnji pravilnik o zasebnosti.
Če spremembe vplivajo na obdelavo, katere pravna podlaga je soglasje, bo upravljavec podatkov po potrebi ponovno pridobil uporabnikovo soglasje.
Pravilnik o zasebnosti je bil posodobljen 8. junija 2018 in se nanaša samo na to spletno mesto.